Home > TMC Column & Blog > Column no. 3 TMC

Column no. 3 TMC

Selfie-cultuur en mediators
De individualisering van onze samenleving heeft onmiskenbaar geleid tot meer vrijheid van en voor het individu, maar kent ook haar schaduwzijde. Individualisering heeft ook tot gevolg gehad, dat men zich steeds minder deel van het geheel is gaan voelen. De "selfie-cultuur" heeft voorrang gekregen boven tolerantie, solidariteit, verbondenheid en verantwoordelijkheid. Dat zijn geen vanzelfsprekendheden meer. Egocentrisme is langzaam maar zeker in de aderen van onze samenleving gaan stromen. Het gaat er al lang niet meer om, wat ik voor de wereld kan betekenen, maar wat de wereld voor mij kan, ja zelfs moet betekenen. Jezelf letterlijk en figuurlijk laten zien wordt als de ultieme vrijheid ervaren.

Men leeft in de veronderstelling via de sociale media met elkaar te communiceren en zo met elkaar verbonden te zijn, maar in feite heeft men alleen maar contact met zichzelf. In wezen is er sprake van een soort collectief autisme, dat zich manifesteert in intolerantie en onverschilligheid ten opzichte van de ander en de omgeving. Verbondenheid is "out", zelfbevrediging is "in".

Mediators zijn geen struisvogels
Te zwartgallig, te generaliserend? Dat kan zijn, maar beweren dat er niets aan de hand is of prediken dat "het is zoals het is", is struisvogelgedrag. Mediators zijn geen struisvogels. Zij maken zich flinke zorgen over deze "met jezelf bezig zijn" - houding. De focus op je zelf betekent minder focus op de ander met als zichtbaar gevolg, dat de leefbaarheid in onze samenleving aantoonbaar verslechtert. Steeds meer (groepen van) mensen hebben het gevoel er niet meer bij te (mogen) horen, ze zijn slachtoffer van verbaal en fysiek geweld, ze kunnen niet meer zijn zoals ze (willen) zijn. De kern van het vak van mediator is om mensen, die met elkaar een conflict hebben weer met elkaar in gesprek te brengen. In een conflict is de communicatie vaak verstoord, we houden vast aan ons eigen gelijk, onze opvattingen en meningen. We weten vaak niet wat de ander beweegt, waarom hij of zij zo denkt, voelt en leeft zoals hij/ zij denkt, voelt en leeft. En zolang we weinig of niets van de ander (willen) weten blijven we veilig ronddolen in het oerwoud van onze vooroordelen en dogma's in de illusie, dat dit het sprookjesbos is.

T 020 760 94 70 Aanvragen voorstel