Home > Over TMC > Kwaliteitswaarborg

Kwaliteitswaarborg

The Mediation Company hecht grote waarde aan kwaliteit, we bieden je hulp bij een scheiding of verzorgen mediation binnen bijvoorbeeld de familie. We zien het overbrengen van kennis en resultaten als onze kerntaken, mede daardoor kan mediation helpen om in harmonie tot goede oplossingen te komen en escalaties te voorkomen. Onze hoogopgeleide professionals werken vanzelfsprekend volgens strenge richtlijnen die gelden voor de beroepsgroep. Daarnaast zijn we geschoold in juridische vraagstukken.

Mfn-registratie en BIG-register
Daarnaast zijn we als TMC in het bezit van een Mfn-registratie. Deze onafhankelijke en externe registratie bevestigt dat we voldoen aan landelijk vastgestelde normen en kwaliteitseisen. De jaarlijkse toetsing garandeert een doorlopende hoge kwaliteit.
Je kunt bij TMC rekenen op mediators met een achtergrond binnen de psychologie. Onze professionals staan geregistreerd in het BIG-register en wisselen expertise uit met collega’s binnen ons netwerk. Onze mediators geven gecertificeerde bijscholingen aan collega professionals. Meer weten? Neem contact op met Heleen Posthumus via 020 760 9470.

Psychologische benadering
Onze mediators bieden hulp bij echtscheidingen en andere lastige situaties, vanuit een psychologische benadering. We leggen de nadruk op het proces dat past bij de stap naar een nieuwe fase in je leven. We gaan daar ook na een mediation-sessie voor je mee door.

T 020 760 94 70 Aanvragen voorstel