Home > Ons Mediation voorstel > Nazorg

Nazorg

Nazorg maakt een belangrijk onderdeel uit van mediation bij TMC. We bieden ondersteuning bij de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst of staan paraat bij een eventuele terugval. Wens je hulp bij een scheiding of zijn er familieproblemen? Wij zorgen er met onze nazorg met therapeutische mogelijkheden en support voor dat je daadwerkelijk kunt rekenen op een duurzame oplossing.

Revisie-dag voor mediation
Onderdeel van onze nazorg is de revisie-dag. We spreken na enkele maanden nog eens een geschikt moment af om opnieuw bij elkaar te komen, als dat passend is voor jullie en binnen jullie afspraken. We beoordelen de duurzaamheid van de gemaakte afspraken, om na te gaan of deze nog altijd voorzien in de wensen van beiden om onafhankelijk van elkaar een nieuwe weg in te kunnen slaan.

T 020 760 94 70 Aanvragen voorstel