Home > Mediation > Voor verwijzers

Voor verwijzers

Je merkt dat je in de gesprekken met de cliënt(en) aanloopt tegen blokkades; onverwerkte emoties of ontbrekende inzichten in eigen functioneren bij de cliënt. Je hebt de indruk dat het de resultaten van jouw behandeling beinvloedt of, sterker nog, je zoekt een manier om middels een interventie het resultaat van jouw behandeling optimaal te krijgen. Alleen: wat is de beste keuze? Wie biedt in jouw specifieke geval de juiste aanvullende zorg? The Mediation Company kan een goede optie zijn.

Mediation kan een uitstekende interventie vormen binnen het behandelproces, voor zowel psychologen, bedrijfsartsen, juristen of andere professionals die te maken hebben met de re-integratie van personen. Blijkt een terugkerende kwestie een belangrijk obstakel in het proces? Mediation kan helpen een slepende kwestie om te buigen naar nieuwe ruimte in de therapie en mogelijkheden tot persoonlijke groei.

Aanvulling op de behandeling
Mediation kan een belangrijke aanvulling vormen op de behandeling. De professional van TMC hebben door hun psychologische achtergrond alle aandacht en inleving voor de situatie van de cliënt en het zorgtraject van onze collega professionals. In samenspraak zorgen we voor een optimale aansluiting en ondersteuning van het in gang gezette traject.

Mediation voor een duurzame oplossing
Mediation leidt tot een duurzame oplossing. Zo hebben we bij TMC niet alleen oog voor de behandeling van onze collega professionals, maar zorgen we ook dat het resultaat van de gezamenlijke inspanning een duurzame oplossing is. Door de nazorg en constante ondersteuning van cliënten integreren we optimaal in de behandeltrajecten; alles ingezet op een snel en goed resultaat voor de cliënten.

TMC ondersteunt en vult onder andere aan in :

  • Psychologische zorgtrajecten
  • Juridische trajecten
  • Arbeidsconflicten

Derhalve kunnen onder onze partner professionals gerekend worden : psychologische zorgverleners, huisartsen, juristen, bedrijfsartsen en werkgevers.

TMC maakt graag met haar collega professionals een maatwerk product in behandeling en kosten waar de cliënt en onze collega’s optimaal bij gebaat zijn.

The Mediation Company : kwaliteit gewaarborgd
Onze professionals zijn hoogopgeleid en voldoen vanzelfsprekend aan de kwaliteitseisen van hun beroepsgroep. Ze zijn aangesloten bij de voor hen geldende beroepsorganisatie en geregistreerd in het MfN-register. We wisselen onze expertise uit met de collega’s binnen De Gooische Praktijk. Daarnaast zien we het overbrengen van kennis over mediation aan collega professionals als een van onze kerntaken, want mede daardoor kunnen professionals vroegtijdig in het traject de juiste zorg en oplossing bieden. Onze behandelaren geven informatie aan huis-, en bedrijfsartsen, psychologische professionals, juristen en andere professionals.
Voor overleg over de mogelijkheden of een aanbod op maat voor een specifieke casus : neem contact op met Heleen Posthumus (Psychotherapeut / Mfn mediator). Je kunt ons bereiken op 020 760 9470.

T 020 760 94 70 Aanvragen voorstel