Home > Ons Mediation voorstel > Werkwijze

Werkwijze

“ The Mediation Company werkt efficiënt en persoonlijk aan een duurzame oplossing voor de toekomst. ”

Mediation is bij ons altijd gericht op een discrete en persoonlijke benadering, waarin een ieder zich direct op zijn of haar gemak voelt. We creëren de juiste omstandigheden, op kantoor of in een informele (groene) omgeving. We werken met sessies op basis van minimaal 2 uur.

Benieuwd naar onze aanpak? We hanteren 4 heldere stappen:

1. Online en vrijblijvende kostenindicatie
Benieuwd naar de kosten van mediation? U kunt online een vrijblijvende kostenindicatie opvragen, zodat u op voorhand goed weet waar u aan toe bent. U kunt op die manier zelf zien dat mediation een uitstekende investering vormt, om op een duurzame wijze uit elkaar te gaan of de belangen en motivaties van alle partijen overzichtelijk in kaart te brengen.

2. Telefonische informatie en uitleg
We nemen telefonisch contact met u op voor meer informatie en uitleg over de mediation en onze aanpak. We brengen de situatie in kaart en kunnen u op basis daarvan alvast aangeven hoe we onze werkwijze zullen inzetten om een duurzame oplossing te laten ontstaan, aan de hand waarvan jullie beiden een nieuwe weg kunnen inslaan.

3. Toezenden TMC vragenlijsten en telefonische intake
Vervolgens zenden we de TMC vragenlijsten toe en nemen we de telefonische intake met u af. Onze aandacht gaat allereerst uit naar de direct betrokkenen, al hebben we ook aandacht voor eventuele andere betrokken naasten.

4. Plannen sessies met afsluitende vaststellingsovereenkomst
We plannen de sessie(s) en zorgen voor een afsluitende vaststellingsovereenkomst. Op basis hiervan kunnen we ook direct de afspraak maken voor het evaluatie-moment, om de duurzaamheid van de gemaakte afspraken te controleren.

Voordelen van onze werkwijze

  • Transparante werkwijze, kostenopgave en werkafspraken
  • Snelle intake en heldere afsprakenkaart
  • Efficiënte mediation dankzij de intake TMC screeninglijst vooraf
  • MfN register mediators met een specialisatie in psychologie
  • Vaststellingsovereenkomst met duidelijke afspraken
  • Uitgebreide support en nazorg met revisie-dag
  • Familieprogramma voor ondersteuning aan kinderen en naasten

T 020 760 94 70 Aanvragen voorstel