Home > TMC Column & Blog > Column no. 2 TMC

Column no. 2 TMC

Van heteronomie naar autonomie : Mediation 2.0

In de voorgaande Column van TMC beschreven we de historie van de mediation die terug gaat tot in de middeleeuwen. Derden werden door de oude Grieken ingezet om een boodschap over te brengen zonder dat emotie hierbij de overhand zou krijgen.

Professor Hol vulde hierop in het recente mediation congres van de Mfn in november 2015 zeer terecht op aan dat onze maatschappij zich beweegt van heteronomie naar een maatschappij  waar veel meer aanspraak wordt gemaakt op autonomie. Heteronomie wordt gedefinieerd als : ‘het volgen van wetten en regels van anderen”. Anno 2015 past dat niet meer in de opvattingen die wij als participant in de maatschappij accepteren. Mede door de multimedia is de wijsheid niet meer in pacht bij enkele wijze mannen (zoals bij de oude Grieken), maar hebben we meningen, standpunten en de mogelijkheid om ons in korte tijd te verrijken met kennis.

Mediation sluit hier vanuit de missie om partijen op basis van gelijkwaardigheid te ondersteunen in het bereiken van de meest gedragen oplossing, uitermate goed op aan. Immers, door het in gezamenlijkheid bereiken van een uitkomst die gedragen wordt door beide partijen en waar delen in terug komen die optimaal aansluiten bij de eigen belangen houden beide partijen een autonomie in het eindresultaat. Te allen tijde geldt immers : nee zeggen en uitstappen is mogelijk.

Met andere woorden : autonomie, besluitvorming en (vermeende) kennis blijft bij de partij die betrokken is in de mediation en niet bij een onafhankelijk systeem als de rechtspraak die gebaseerd is op wetten en interpretaties. Sterker nog : partijen kunnen met elkaar meer baat hebben bij een afgepaste uitkomst aansluitend op de specifieke situatie en afwijkend van de  geldende wetten en regels.

Op zijn minst geldt, en zo is ook de beweging in politiek en rechtspraak, dat partijen elkaar de gelegenheid zouden moeten geven of een oplossing van een conflict met behoud van autonomie mogelijk is. Voorwaar, de basis van mediation in optima forma!

T 020 760 94 70 Aanvragen voorstel