Vraag 1
Hoe groot is de motivatie en bereidheid van jullie om te komen tot een oplossing vanuit mediation? (schaal 1 tot 5 waarbij 5 geldt als erg gemotiveerd)
Vraag 2
Wat is jullie verwachting ten aanzien van het aantal sessies om met elkaar te komen tot de gestelde doelen?
Vraag 3
Hebben jullie vanuit de relatie eerdere pogingen via mediation of advocaat ondernomen om tot een oplossing te komen?
Vraag 4
Hebben jullie materiele vraagstukken als onderwerp van jullie mediation of zowel materiele als relationele vraagstukken? Bijvoorbeeld:.afspraken m.b.t. de kinderen?
Vraag 5
Wat is het gewenste onderwerp van jullie mediation?
€ 0000,00
Het offerte bedrag is exclusief btw en indicatief op basis van de opgegeven informatie. Na het invullen van de TMC vragenlijsten door alle betrokken partijen zal een definitieve prijs en opdrachtbevestiging door TMC plaats vinden.
T 020 760 94 70 Aanvragen voorstel